Legemiddelvisning

Citalopram Vitabalans - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Citalopram Vitabalans
Virkestoff: Citalopramhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB04
Varenummer: 516687

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 09-7212
MT-dato: 23.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 239.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.20
Trinnpris: 144.20
Refusjonspris: 144.20