Legemiddelvisning

Cresemba - 200 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cresemba
Virkestoff: Isavukonazolsulfat
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 mg
Pakning: Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J02AC05
Varenummer: 053809

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1036/001
MT-dato: 15.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3569.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 4609.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -