Legemiddelvisning

Fiasp - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Fiasp
Virkestoff: Insulin aspart
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle (glass) PumpCart 5x1.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB05
Varenummer: 593899

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S (2)
MT-nummer: EU/1/16/1160/012
MT-dato: 09.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 162.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 244.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 244.50