Legemiddelvisning

Icandra - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Icandra
Virkestoff: Vildagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD08
Varenummer: 531383

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Paranova AS
MT-nummer: 20-13611
MT-dato: 11.11.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1187.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 1550.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1550.80