Legemiddelvisning

Relistor - 12 mg/0.6 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Relistor
Virkestoff: Metylnaltreksonbromid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 12 mg/0.6 ml
Pakning: Hetteglass 7x0.6 ml
Injeksjonssprøyte 7x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AH01
Varenummer: 453862

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bausch Health Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/08/463/003
MT-dato: 02.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1589.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 2062.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2062.30