Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Aristo - 750 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Aristo
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 750 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 135959

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 09-7008
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 231.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 331.90
Trinnpris: 229.90
Refusjonspris: 229.90