Legemiddelvisning

Blincyto - 38.5 mikrog

Pulver til konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Blincyto
Virkestoff: Blinatumomab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 38.5 mikrog
Pakning: 1 sett
Hetteglass 10 ml
Hetteglass 38.5 mikrog
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XC19
Varenummer: 177099

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1047/001
MT-dato: 23.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26724.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 34277.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -