Legemiddelvisning

Covexin 8 vet

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Covexin 8 vet
Virkestoff: Clostridium perfringens, type A, alpha toksoid / Clostridium perfringens, type B/ C, beta toksoid / Clostridium perfringens, type D, epsilon toksoid / Clostridium chauvoei, inaktivert / Clostridium novyi, inaktivert / Clostridium septikum, inaktivert / Clostridium tetani, inaktivert / Clostridium sordellii, toksoid / Clostridium haemolyticum, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske av plast, kollapsbar 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI02AB01
Varenummer: 000207

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Animal Health ApS
MT-nummer: 1995-03537
MT-dato: 16.06.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -