Legemiddelvisning

Covexin 8 vet

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Covexin 8 vet
Virkestoff: Clostridium perfringens type A toksoid / Clostridium perfringens type B & C beta toksoid / Clostridium perfringens type D epsilon toksoid / Clostridium chauvoei / Clostridium novyi toksoid / Clostridium septikum toksoid / Clostridium tetani toksoid / Clostridium sordellii / Clostridium haemolyticum toksoid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske av plast, kollapsbar 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI02AB01
Varenummer: 000207

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Finland Oy
MT-nummer: 1995-03537
MT-dato: 16.06.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -