Legemiddelvisning

Acetylsalisylsyre Actavis - 160 mg

Enterotablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Acetylsalisylsyre Actavis
Virkestoff: Acetylsalisylsyre
Legemiddelform: Enterotablett
Styrke: 160 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.12.2011
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 10-7444
MT-dato: 24.08.2011
MT avregistrert dato: 01.03.2024