Legemiddelvisning

Bambec - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Bambec
Virkestoff: Bambuterolhydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 1994-00789
MT-dato: 15.02.1996
MT avregistrert dato: 30.11.2020