Legemiddelvisning

Benlysta - 120 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Benlysta
Virkestoff: Belimumab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 120 mg
Pakning: Hetteglass 120 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA26
Varenummer: 146082
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/11/700/001
MT-dato: 13.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1829.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 2380.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -