Legemiddelvisning

Venclyxto - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Venclyxto
Virkestoff: Venetoklaks
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XX52
Varenummer: 559660

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2022
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 21-14114
MT-dato: 17.08.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4949.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 6347.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -