Legemiddelvisning

Aripiprazole Sandoz - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aripiprazole Sandoz
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 081900

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1029/016
MT-dato: 20.08.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 202.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 293.90
Trinnpris: 197.80
Refusjonspris: 197.80