Legemiddelvisning

Celsentri - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Celsentri
Virkestoff: Maravirok
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AX09
Varenummer: 061092

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/07/418/008
MT-dato: 17.09.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6231.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 7981.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -