Legemiddelvisning

Pifeltro - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pifeltro
Virkestoff: Doravirin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AG06
Varenummer: 537089

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme Ltd
MT-nummer: EU/1/18/1332/001
MT-dato: 22.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4714.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 6046.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -