Legemiddelvisning

Cozaar Comp Forte - 100 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cozaar Comp Forte
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 003023

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 1998-05073
MT-dato: 09.08.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 549.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 736.60
Trinnpris: 147.80
Refusjonspris: 147.80