Legemiddelvisning

Cozaar Comp Forte - 100 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cozaar Comp Forte
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 003023

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1998-05073
MT-dato: 09.08.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 239.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.90
Trinnpris: 148.10
Refusjonspris: 148.10

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Cozaar Comp Forte (Farmagon)

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA Sverige AB)