Legemiddelvisning

Zitromax - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zitromax
Virkestoff: Azitromycindihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01FA10
Varenummer: 578133

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Danmark
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 19-12770
MT-dato: 02.09.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 46.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 94.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 94.90