Legemiddelvisning

Ultomiris - 1100 mg/11 ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ultomiris
Virkestoff: Ravulizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1100 mg/11 ml
Pakning: Hetteglass 1x11 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA43
Varenummer: 121294
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alexion Europe SAS (2)
MT-nummer: EU/1/19/1371/003
MT-dato: 02.07.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 187780.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 240630.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -