Legemiddelvisning

Tiopental Life Medical - 1 g

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Tiopental Life Medical
Virkestoff: Tiopentalnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N01AF03
Varenummer: 587760

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Life Medical ApS (1)
MT-nummer: 16-11278
MT-dato: 09.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1132.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 1503.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -