Legemiddelvisning

Dimethyl fumarate Neuraxpharm - 240 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dimethyl fumarate Neuraxpharm
Virkestoff: Dimetylfumarat
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 240 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.12.2022
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Laboratorios Lesvi, S.L.
MT-nummer: EU/1/22/1637/004
MT-dato: 13.05.2022
MT avregistrert dato: 13.12.2023