Legemiddelvisning

Spiriva - 18 mikrog

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Spiriva
Virkestoff: Tiotropiumbromid
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 18 mikrog
Pakning: Inhalator 30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BB04
Varenummer: 005600

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: 2001-12293
MT-dato: 10.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 285.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 400.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 400.70