Legemiddelvisning

Sileo - 0.1 mg/ ml

Munngel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sileo
Virkestoff: Deksmedetomidinhydroklorid
Legemiddelform: Munngel
Styrke: 0.1 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN05CM18
Varenummer: 480454

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: EU/2/15/181/001
MT-dato: 10.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -