Legemiddelvisning

Symbicort - 160 mikrog/ dose / 4.5 mikrog/ dose

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Symbicort
Virkestoff: Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 160 mikrog/ dose / 4.5 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK07
Varenummer: 064208

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 14-10356
MT-dato: 24.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 283.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 397.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 397.50