Legemiddelvisning

Femar - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Femar
Virkestoff: Letrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG04
Varenummer: 189264

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2019
MT-status: Har MT
Eksportland: Hellas
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 22-14896
MT-dato: 12.12.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1281.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 1670.30
Trinnpris: 1099.50
Refusjonspris: 1099.50