Legemiddelvisning

Nyxoid - 1.8 mg

Nesespray, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nyxoid
Virkestoff: Naloksonhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Nesespray, oppløsning
Styrke: 1.8 mg
Pakning: Spraybeholder 2x0.1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V03AB15
Varenummer: 461563

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma Corporation (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/17/1238/001
MT-dato: 10.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 281.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 394.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 394.80