Legemiddelvisning

Zopiclone Actavis - 3.75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zopiclone Actavis
Virkestoff: Zopiklon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 3.75 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05CF01
Varenummer: 439139

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 10-8132
MT-dato: 07.01.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 94.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 94.60