Legemiddelvisning

Caprelsa - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Caprelsa
Virkestoff: Vandetanib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EX04
Varenummer: 592977

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/11/749/002
MT-dato: 17.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41005.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 52318.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Det kan kun utleveres én pakke per resept, resepten er kun gyldig for én ekspedisjon.