Legemiddelvisning

Circovac -

Emulsjon og suspensjon til injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Circovac
Virkestoff: Svinecircovirus 2, inaktivert
Legemiddelform: Emulsjon og suspensjon til injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Hetteglass 25 doser
Hetteglass 25 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AA07
Varenummer: 094951

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva-Phylaxia Zrt
MT-nummer: EU/2/07/075/003
MT-dato: 21.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -