Legemiddelvisning

Emadine - 0.05 % w/v

Øyedråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Emadine
Virkestoff: Emedastindifumarat
Legemiddelform: Øyedråper, oppløsning
Styrke: 0.05 % w/v
Pakning: Endosebeholder 30x0.35 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01GX06
Varenummer: 008903

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/98/095/003
MT-dato: 27.01.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 147.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 223.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -