Legemiddelvisning

Rosuvastatin Xiromed - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Rosuvastatin Xiromed
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 394026

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 17-11541
MT-dato: 14.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 247.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 351.50
Trinnpris: 351.50
Refusjonspris: 351.50