Legemiddelvisning

Casodex - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB03
Varenummer: 108612

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2015
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-10486
MT-dato: 27.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4182.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 5368.90
Trinnpris: 1621.40
Refusjonspris: 1621.40