Legemiddelvisning

Nexavar - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nexavar
Virkestoff: Sorafenibtosylat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE05
Varenummer: 163494

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/06/342/001
MT-dato: 19.07.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29061.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 37089.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -