Legemiddelvisning

Javlor - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Javlor
Virkestoff: Vinflunine ditartrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CA05
Varenummer: 026114

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pierre Fabre Medicament
MT-nummer: EU/1/09/550/005
MT-dato: 21.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10045.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 12906.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -