Legemiddelvisning

Cubicin - 500 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cubicin
Virkestoff: Daptomycin
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX09
Varenummer: 061970

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/05/328/002
MT-dato: 19.01.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1173.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 1539.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1539.70

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Daptomycin Accordpharma (Accord Healthcare B.V.)