Legemiddelvisning

Multaq - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Multaq
Virkestoff: Dronedaronhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C01BD07
Varenummer: 039643

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis - Paris
MT-nummer: EU/1/09/591/004
MT-dato: 26.11.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1218.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 1589.80
Trinnpris: 627.30
Refusjonspris: 627.30