Legemiddelvisning

Exelon - 4.5 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Exelon
Virkestoff: Rivastigminhydrogentartrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 4.5 mg
Pakning: Kalenderpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA03
Varenummer: 085258

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 14.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/98/066/008
MT-dato: 15.07.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 372.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 510.90
Trinnpris: 374.30
Refusjonspris: 374.30