Legemiddelvisning

Vancomycin Fresenius Kabi - 1000 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vancomycin Fresenius Kabi
Virkestoff: Vankomycinhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 09-6842
MT-dato: 15.11.2011
MT avregistrert dato: 31.12.2023

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Vancomycin MIP (MIP Pharma GmbH)