Legemiddelvisning

Venclyxto - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Venclyxto
Virkestoff: Venetoklaks
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XX52
Varenummer: 115754

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/16/1138/002
MT-dato: 05.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5942.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 7612.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -