Legemiddelvisning

Akeega - 100 mg / 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Akeega
Virkestoff: Niraparibtosilatmonohydrat / Abirateronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 500 mg
Pakning: Blisterpakning 2x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XK52
Varenummer: 118849

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/23/1722/002
MT-dato: 19.04.2023

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 53260.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 67943.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -