Legemiddelvisning

Apresolin - 25 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Apresolin
Virkestoff: Hydralazinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C02DB02
Varenummer: 197293

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amdipharm Ltd
MT-nummer: 0000-03615
MT-dato: 24.01.1958

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 47.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 97.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 97.30

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Apresolin tabletter

Det er mangel på Apresolin 25 mg tablett, drasjert. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid til 30.11.2018.Pasientene bør informeres om dette.

Mangel på Apresolin tabletter

Les mer