Legemiddelvisning

Letrozol Medical Valley - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Letrozol Medical Valley
Virkestoff: Letrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG04
Varenummer: 172439

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 11-8799
MT-dato: 03.04.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 384.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 526.50
Trinnpris: 374.00
Refusjonspris: 374.00