Legemiddelvisning

Descovy - 200 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Descovy
Virkestoff: Emtricitabin / Tenofoviralafenamidfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 25 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR17
Varenummer: 537111

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/16/1099/003
MT-dato: 21.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4365.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 5602.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -