Legemiddelsøk

25.11.2022: Viktig beskjed om veterinære preparatomtaler

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


R03AK06_1 Salmeterol og flutikason - Astma, kols og cystisk fibroseAirflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide Diskus
R03AK06_2 Salmeterol og flutikason - Astma og cystisk fibroseAirflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep