Legemiddelsøk

25.11.2022: Viktig beskjed om veterinære preparatomtaler

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


J01FF01_1 Klindamycin - Kapsel, granulat til miksturDalacin
J01FF01_2 Klindamycin - Injeksjonsvæske og InfusjonsvæskeClindamycin Navamedic, Dalacin