Legemiddelsøk

Paxlovid har en midlertidig ATC-kode

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


HandelsnavnForm og styrkeAntallPreparatomtaleBlå reseptMarkedsførtVirkestoffMT-innehaver
HepseraTablett, 10 mg30 stkVisNei Ja AdefovirdipivoksilGilead Sciences Ireland UC
AmBisome liposomalPulver til infusjonsvæske, dispersjon, 50 mg10 x 50 mgVisJa Ja Amfotericin B
CaystonPulver og væske til inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning, 75 mg1 settVisNei Ja Aztreonamlysin
BiktarvyTablett, filmdrasjert, 50 mg / 200 mg / 25 mg30 stkVisNei Ja Biktegravirnatrium; Emtricitabin; Tenofoviralafenamidfumarat
GenvoyaTablett, filmdrasjert, (ikke angitt)30 stkVisNei Ja Elvitegravir; Kobicistat; Emtricitabin; Tenofoviralafenamidfumarat
Stribild30 stkVisNei Ja Elvitegravir; Kobicistat; Emtricitabin; Tenofovirdisoproksilfumarat
EmtrivaKapsel, hard, 200 mg30 stkVisNei Ja Emtricitabin
OdefseyTablett, filmdrasjert, 200 mg / 25 mg / 25 mg30 stkVisNei Ja Emtricitabin; Rilpivirinhydroklorid; Tenofoviralafenamidfumarat
EvipleraTablett, filmdrasjert, 200 mg / 25 mg / 245 mg30 stkVisNei Ja Emtricitabin; Rilpivirinhydroklorid; Tenofovirdisoproksilfumarat
DescovyTablett, filmdrasjert, 200 mg / 10 mg30 stkVisNei Ja Emtricitabin; Tenofoviralafenamidfumarat
Tablett, filmdrasjert, 200 mg / 25 mg30 stkVisNei Ja
TruvadaTablett, filmdrasjert, 200 mg / 245 mg30 stkVisNei Ja Emtricitabin; Tenofovirdisoproksilfumarat
ZydeligTablett, filmdrasjert, 100 mg60 stkVisNei Ja Idelalisib
Tablett, filmdrasjert, 150 mg60 stkVisNei Ja
HarvoniGranulat, drasjert i dosepose, 33.75 mg / 150 mg28 stkVisNei Ja Ledipasvir; Sofosbuvir
Granulat, drasjert i dosepose, 45 mg / 200 mg28 stkVisNei Ja
Tablett, filmdrasjert, 90 mg / 400 mg28 stkVisNei Ja
TrodelvyPulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, 200 mg200 mgVisNei Ja Sacituzumabgovitekan
SovaldiTablett, filmdrasjert, 400 mg28 stkVisNei Ja Sofosbuvir
EpclusaTablett, filmdrasjert, 200 mg / 50 mg28 stkVisNei Ja Sofosbuvir; Velpatasvir
12
Endre antall rader: