Legemiddelsøk

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


HandelsnavnForm og styrkeAntallPreparatomtaleBlå reseptMarkedsførtVirkestoffMT-innehaver
ZytigaTablett, 250 mg120 stkVisNei Nei AbirateronacetatJanssen-Cilag International N.V.
Tablett, filmdrasjert, 500 mg56 stkVisNei Ja
Covid-19 Vaccine JanssenInjeksjonsvæske, suspensjon, 10 x 5 doserVisNei Ja Adenovirus serotype 26 vektor koder for SARS CoV-2 spike glykoprotein, rekombinant
20 x 5 doserVisNei Ja
ErleadaTablett, filmdrasjert, 60 mg112 stkVisNei Ja Apalutamid
SirturoTablett, 100 mg188 stkVisNei Ja Bedakvilinfumarat
VelcadePulver til injeksjonsvæske, oppløsning, 3.5 mg1 x 3,5 mgVisNei Ja BortezomibmannitolboronatJanssen-Cilag International
StayveerTablett, filmdrasjert, 125 mg56 stkVisNei Ja BosentanmonohydratJanssen-Cilag International N.V.
Tablett, filmdrasjert, 62.5 mg56 stkVisNei Ja
TracleerTablett, filmdrasjert, 125 mg56 stkVisNei Ja
Tablett, filmdrasjert, 62.5 mg56 stkVisNei Ja
DarzalexInjeksjonsvæske, oppløsning, 1800 mg15 mlVisNei Ja Daratumumab
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, 20 mg/ ml1 x 20 mlVisNei Ja
1 x 5 mlVisNei Ja
PrezistaTablett, filmdrasjert, 400 mg60 stkVisNei Nei Darunaviretanolat
Tablett, filmdrasjert, 600 mg60 stkVisNei Ja
Tablett, filmdrasjert, 800 mg30 stkVisNei Ja
RezolstaTablett, filmdrasjert, 800 mg / 150 mg30 stkVisNei Ja Darunaviretanolat; Kobicistat
SymtuzaTablett, (ikke angitt)30 stkVisNei Ja Darunaviretanolat; Kobicistat; Emtricitabin; Tenofoviralafenamidfumarat
DacogenPulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, 50 mg50 mgVisNei Ja Decitabin
1234
Endre antall rader: