Legemiddelsøk

25.11.2022: Viktig beskjed om veterinære preparatomtaler

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


A10BD07_1 Metformin og sitagliptinJanumet, Sitagliptin/Metformin Glenmark, Sitagliptin/Metformin Krka, Sitagliptin/Metformin Medical Valley, Sitagliptin/Metformin Sandoz