Legemiddelsøk

25.11.2022: Viktig beskjed om veterinære preparatomtaler

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


B01AE07_1 Dabigatran eteksilat - 75 mgDabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07_2 Dabigatran eteksilat - 110 mgDabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07_3 Dabigatran eteksilat - 150 mgDabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa