Legemiddelsøk

25.11.2022: Viktig beskjed om veterinære preparatomtaler

Søk i
Vis


Avgrens søk


Utvid søk


M01AH01_1 Celekoksib - Palliativ behandling i livets sluttfase.Celebra, Celebrex
M01AH01_2 Celekoksib - Palliativ behandling i livets sluttfase, andre bruksområderCelebra, Celebrex, Celecoxib Medical Valley