Legemiddelvisning

Valsartan Krka - 320 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Valsartan Krka
Virkestoff: Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 320 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA03
Varenummer: 094356

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 10-7550
MT-dato: 17.11.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 239.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.80
Trinnpris: 341.80
Refusjonspris: 341.80